1900 – 2000

1905. aastal rahvarahutuste tulemusena hävis põlengutes suurem osa mõisa kõrval- ja abihoonetest. Mõisamaad riigistati Eesti Vabariigi loomisega 1919. aastal ja mõis võõrandati Baggehufwudtidelt. Kodanliku maareformi järgi, mis oli Asutava Kogu poolt vastu võetud 10.okt 1919.aastal, kuulus teistega koos võõrandamisele ka Saku mõis. Mõisa võõrandamise teatis saadeti 23.juunil 1920.aastal ka Saku mõisa omanikule Valerian Baggole. Saku võõrandamise dokumentatsioon valmis alles 1924.aasta kevadel.   Valerian Baggo oli vahepeal surnud. Samal ajal müüdi enamik Saku inventarist kohapealsetele soovijatele – asunikele.

Peale I maailmasõda on Saku mõisa kasutatud väga erinevatel otstarvetel – Kodumajanduskool e “pruutide kool” (al 1924), Uuemõisa Põllumajanduskool (al 1944), Saku Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikum (al 1948), Eesti Maaviljelus Instituut (al 1960), lasteaed, Saku Vallavalitsus, korterelamu, Saku valla raamatukogu.